صدور مدارک معادل کاردانی تا دکتری

صدور مدارک معادل کاردانی تادکتری براساس سوابق کاری وتجارب شغلی
درکوتاهترین زمان وکمترین هزینه های ممکن
کاملا رسمی ومعتبر
براساس اساس نامه ثبتی
مجتمع آموزشی نیکان

مسئول مستقیم مدارک معادل در اتحادیه اروپا

دکتر سعید زراعت کار مقیم اوکراین و آلمان
رزومه تحصیلی:
دیپلم تجربی سال 1366 مشهد
کاردانی امور زراعی – دانشگاه دولتی زابل 1370
کارشناسی ناپیوسته زراعت و اصلاح نباتات – دانشگاه آزاد اسلامی 1372
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی زراعت – دانشگاه ازاد اسلامی 1375
کالج زبان روسی در دانشگاه دولتی ترانسپورت کی یف اوکراین 2002-2003
دکترای خاکشناسی کشاورزی – دانشگاه دولتی کشاورزی اوکراین 2003-2008
رزومه کاری:

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1375 الی 1381
معاون پژوهشی دانشگاه ازاد اسلامی واحد جیرفت استان کرمان سال 1376 الی 1381
از سال 2005 تا 2015 در دانشگاه دولتی کشاورزی خارکف اوکراین مشغول تدریس و تحقیقات

متولد 1347 مشهد
متاهل دارای یک فرزند
از سال 2002 تا به حال در کشور اوکراین زندگی میکنم.

مسئول مستقیم مدارک معادل در اتحادیه اروپا

واتساپ
0380679898808