تماس با ما


آدرس موسسه نیکان:

آدرس دفترمرکزی: استان آذربایجان غربی ارومیه فلکه خیام ساختمان پاسارگاد طبقه اول
دفترمرکزی مجتمع آموزشی نیکان
تلفن های تماس:
۰۴۴۳۲۲۳۳۷۲۴-۰۴۴۳۲۲۵۰۵۹۵
۰۹۲۱۷۱۴۸۶۴۸

کدپستی:5713699347

nikan_co2008@yahoo.com