تدریس فیزیک

فرصت استثنایی

تدریس فیزیک برای تمامی مقاطع تحصیلی

فیزیک:متوسطه/پیش دانشگاهیفیزیک:1/2وپیش دانشگاه

مدرس :دکترحسین خانی100%تضمینی

بصورت کنکوری وتقویتی

آمادگی100%برای امتحانات پایان ترم وکنکور