تدریس عربی

فرصت استثنایی

تدریس عربی برای تمامی مقاطع تحصیلی

عربی دانشگاهعربی:راهنمایی/متوسطه

مدرس :دکترسمیه مجیدزاده                100%تضمینی

بصورت کنکوری وتقویتی

آمادگی100%برای امتحانات پایان ترم وکنکور