تدریس شیمی

فرصت استثنایی

تدریس شیمی برای تمامی مقاطع تحصیلی

متوسطه وپیش دانشگاهیشیمی

مدرس :جناب آقای جویبار 100%تضمینی

بصورت کنکوری وتقویتی

آمادگی100%برای امتحانات پایان ترم وکنکور