تدریس ادبیات

فرصت استثنایی

تدریس ادبیات برای تمامی مقاطع تحصیلی

متوسطه وپیش دانشگاهی ودانشگاهادبیات

مدرس :دکترسمیه مجیدزاده100%تضمینی

بصورت کنکوری وتقویتی

آمادگی100%برای امتحانات پایان ترم وکنکور