موسسه نیکان

مرکز آموزشی همکار سازمان ملی استاندارد ایران

ارتباط با مسئولین موسسه آموزشی نیکان

1- مدیرعامل موسسه :جناب آقای دکتررضاملامحمد

(nikan_co2008@yahoo.com)

u0639u06A9u0633 u0631u0636u0627

2- معاون موسسه –مدیرمالی وعضوهیئت علمی:سرکارخانم دکترسمیه مجیدزاده

(nikan.ac.s@gmail.com)

____

3- مسئول آموزش دوره های زبان انگلیسی TOEFL & IELTS:جناب آقای دکتر میثم مظلومی

(nikan.ac.s@gmail.com)

میثم مظلومی

4- کارشناس ثبت نام وروابط عمومی:سرکارخانم سپیده طریقی

((nikan_co2008@yahoo.com

2

5- کارشناس فنی سایت ومسئول انفورماتیک:جناب آقای مهندس بهمن عمرزاده

(irandataco@gmail.com)

bahman222

 

جست‌وجو