موسسه نیکان

مرکز آموزشی همکار سازمان ملی استاندارد ایران

شرایط پذیرش نمایندگی

مؤسسه نیکان در راستای ارتقا و توسعه دانش و مهارت های مدیریتی،آموزشی،پژوهشی وخدمات مشاوره ای وبرگزاری سمینار وکارگاه های آموزشی در ایران، اقدام به جذب نمایندگی و فعالسازی ایشان در استانهای کشور نموده است. به این منظور، نمایندگان مؤسسه میتوانند خدمات زیر را به عنوان خدمات و محصولات آموزشی مؤسسه نیکان در شهرستانهای محل نمایندگی خود ارائه نمایند:

آموزشی مؤسسه نیکان در شهرستانهای محل نمایندگی خود ارائه نمایند:

 • دوره MBA  وDBAحرفه ای
 • دوره ها در حوزه استاندارد
 • سمینارهای تخصصی L MBA&L DBA
 • سمینارهای موضوعی در زمینههای مدیریت بازاریابی و فروش، مدیریت تبلیغات، مدیریت سازمانی، مدیریت استراتژیک، مدیریت بازرگانی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی و …
 • دوره های کوتاه مدت کارگاهی و کلاسی
 • بسته های آموزش L MBA غیر حضوری
 • تدریس تخصصی سمینارهای ریاضیات-عربی-فیزیک و…
 • مشاوره وانتخاب رشته تخصصی غیرحضوری وحضوری
 • برگزاری دوره های موفقیت
 • ارائه مشاوره به سازمانها
 • دوره های سازمانی
 • نیازسنجی
 • سفارشی سازی دوره وسایرفعالیتهای مرتبط دراین زمینه

 

شرایط اعطای نمایندگی مؤسسه نیکان

 1. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
 2. اشراف کامل به اطلاعات جمعیت شناختی، شهری، صنعتی، خدماتی، مالی و آموزشی شهرستان مورد نظر متقاضی
 3. سابقه فعالیت در حوزه آموزشی
 4. در اختیار داشتن مکان اداری و آموزشی مناسب جهت برگزاری دوره های آموزشی مشاوران
 5. عدم اعتیاد به مواد مخدر
 6. نداشتن سوء پیشینه کیفری و سابقه محکومیت
 7. داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم برای آقایان
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 09142612851 تماس حاصل فرمایید.

جست‌وجو