موسسه نیکان

مرکز آموزشی همکار سازمان ملی استاندارد ایران

اصول و ساختار اعتباربخشی نیکان

بسمه تعالی

تایید و اعتباربخشی داخلی و بین المللی

1) مدارک آموزشگاهی:  تمامی دانشجویان و فراگیران دوره های مختلف آموزشی (در تمامی سطوح و زمینه ها) می توانند با ارائه گواهینامه پایان دوره اخذ شده از مراجع آموزشی معتبر نظیر وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، وزارتخانه ها، دانشگاه ها و جهادهای دانشگاهی، پارک های علم و فناوری، سازمان فنی و حرفه ای کشور و  غیره، نسبت به اخذ گواهینامه تایید ارائه شده توسط آکادمی های آموزشی بین المللی اقدام نمایند.

2) مقالات علمی پژوهشی-ترویجی:  نویسندگان و گردآورندگان مقالات ثبت شده ISI و ISC می توانند با ارائه برگه پذیرش مقالات از مراجع تایید کننده، گواهینامه تایید مقالاتشان را از مرکز تعیین وارتقاءسطح موسسه آموزشی وپژوهشی دریافت نمایند. لازم به ذکر است تمامی مقالات تایید شده، به مدت شش ماه در وبسایت رسمی مرکز تعیین وارتقاءسطح مجتمع آموزشی وپژوهشی نیکان، قابل رویت و دریافت می باشند.

3) گواهینامه ثبت و سنجش:  یکی دیگر از انواع گواهینامه ها، ارائه گواهی تایید ثبت و سنجش می باشد که می تواند مورد تایید آکادمی های اعتباربخشی بین المللی قرار گیرند.

 

 


جست‌وجو