تدریس زیست

فرصت استثنایی

تدریس زیست برای تمامی مقاطع تحصیلی

متوسطه وپیش دانشگاهی ودانشگاهزیست

بصورت کنکوری وتقویتی

آمادگی100%برای امتحانات پایان ترم وکنکور